Algemene Vergadering Vereniging Onderlinge Bijstand 2022


U wordt uitgenodigd tot het bijwonen van de Algemene Vergadering (AV) van de Vereniging Onderlinge Bijstand op woensdag 1 juni 2022 om 10.00 uur.
De AV zal plaatsvinden bij de Van Ghentkazerne, Toepad 120 te 3063 NJ Rotterdam.
Stacks Image 7
Het programma op 1 juni 2022 is als volgt:

09.30 - 10.15 uur: Ontvangst bij de Van Ghentkazerne
10.15 - 11.30 uur: Algemene Vergadering Onderlinge Bijstand
10.15 - 11.30 uur: Partnerprogramma bij de van Ghentkazerne
11.30 - 12.15 uur: Receptie voor de leden en partners
12.15 - 14.00 uur: Indische lunch
14.00 - 14.30 uur: Vertrek naar de middaglocatie
14.30 - 16.00 uur: Bezoek aan het Wereldmuseum te Rotterdam
16.00 - 16.30 uur: Terugkeer naar de Van Ghentkazerne
16.30 uur: Afscheid en einde programma

Ook dit jaar bestaat de mogelijkheid u te laten vergezellen door uw partner, die tijdens de AV kan deelnemen aan het partnerprogramma. Dat programma-onderdeel bestaat uit een heel bijzondere presentatie, verzorgd door de heer Oey Toen Ping. Uw partner wordt van harte uitgenodigd. De deelnemers aan het programma worden aanbevolen om wandelschoenen aan te trekken.

Het middagprogramma bestaat uit een receptie, gevolgs door de bekende Indische maaltijd, verzorgd door de marinekoks van de Van Ghentkazerne. Na de middagmaaltijd vertrekken we met twee bussen naar het Wereldmuseum te Rotterdam, waar twee prachtige exposities kunnen worden bezichtigd. Na het bezoek keren we met de bussen terug naar de Van Ghentkazerne, waar het programma wordt besloten.

Indien u voornemens bent de AV bij te wonen, dient u zich niet later dan vrijdag 20 mei 2022 op te geven bij de secretaris met vermelding van eventuele deelname van uw partner. Opgave per voorkeur per email (secretaris@onderlingebijstand.nl) of anders schriftelijk naar Secretaris Vereniging Onderlinge Bijstand, Wassenaarseweg 2, 2596 Den Haag.

Na opgave ontvangt iedere deelnemer een bericht ter bevestiging met daarbij tevens de nodige route- en parkeerinformatie.