Algemene Vergadering Vereniging Onderlinge Bijstand 2020


U wordt uitgenodigd tot het bijwonen van de Algemene Vergadering (AV) van de Vereniging Onderlinge Bijstand op woensdag 22 april 2020 ten 10.00 uur.
De AV zal plaatsvinden bij Restaurant ML (voorheen het gebouw van de drukkerij Enschede), Klokhuisplein 9 te 2011 HK Haarlem (tegenover de Sint Bavokerk).
Stacks Image 7
Het programma is als volgt:

09.30 - 10.15 uur: Ontvangst bij Restaurant ML te Haarlem
10.15 - 11.30 uur: Algemene Vergadering OB
10.15 - 11.30 uur: Partnerprogramma (rondleiding Sint Bavokerk)
11.30 - 12.00 uur: Per historische bus of via het Spaarne naar ex-Hr.Ms. Naaldwijk
12.00 - 14.00 uur: Rondleiding, borrel en Indische Buffetlunch aan boord
14.00 - 15.30 uur: Rondvaart met Waterkoets over het Spaarne door Haarlem
15.30 uur: Afmeren nabij Restaurant ML. Einde programma

Ook dit jaar bestaat de mogelijkheid u te laten vergezellen door uw partner, die tijdens de AV kan deelnemen aan het partnerprogramma: een rondleiding door de grote of Sint Bavokerk van Haarlem, met een bijzondere verrassing tijdens het bezoek. Uw partner wordt van harte uitgenodigd. De deelnemers aan het programma worden aanbevolen om wandelschoenen aan te trekken.

Het middagprogramma bestaat uit een korte rondleiding, borrel en een Indische buffetlunch aan boord van de mijnenveger ex-Hr.Ms. Naaldwijk, afgemeerd aan het Spaarne, gevolgd door een vaartocht met de Waterkoets over het Spaarne en door Haarlem. Om 15.30 uur eindigt het programma en vertrekken we weer huiswaarts.

Indien u voornemens bent de AV bij te wonen, dient u zich niet later dan woensdag 15 april 2020 op te geven bij de secretaris met vermelding van eventuele deelname van uw partner. Opgave per voorkeur per email (secretaris@onderlingebijstand.nl) of anders schriftelijk naar Secretaris Vereniging Onderlinge Bijstand, Wassenaarseweg 2, 2596 Den Haag.

Na opgave ontvangt iedere deelnemer een bericht ter bevestiging met daarbij tevens de nodige route- en parkeerinformatie.
Zie voor aanvullende informatie over de lokatie: www.mlinhaarlem.nl.