FinanciŽle zorgregelingen

Regeling Tegemoetkoming Thuiszorg (RTT) en Regeling Reiskosten Ziekenhuisbezoek (RRZ).

Bij het secretariaat van de KVMO kunnen de leden een financiële tegemoetkoming vragen voor twee specifieke zorgregelingen: de Regeling Tegemoetkoming Thuiszorg (RTT) en de Regeling Reiskosten Ziekenhuisbezoek (RRZ).


RTT

De RTT betreft een tegemoetkoming in de kosten van de eigen bijdrage voor thuiszorg. De inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor verkregen thuiszorg wordt maandelijks in rekening gebracht door het
Centraal Administratie Kantoor (CAK).
Onder overlegging van de originele rekening van het CAK en een bewijs van betaling (fotokopie bankafschrift) kan een maximale tegemoetkoming in de kosten van de eigen bijdrage per jaar per lid worden verkregen. Dit conform de uitvoeringspraktijk door ziektekostenverzekeraars.

Voorwaarde is dat elders - bijvoorbeeld via een steunfonds van een andere belangenvereniging of anderszins - geen aanspraak kan worden gemaakt op een vergoeding dan wel een tegemoetkoming in de eigen bijdrage voor thuiszorg.


RRZ

De RRZ betreft een tegemoetkoming in de kosten van ziekenhuisbezoek bij opname van een gezinslid. De regeling is van toepassing indien het lid of een gezinslid is opgenomen geweest in een ziekenhuis op een afstand groter dan of gelijk aan 20 kilometer van het huisadres. Ter bewijsvoering dient een kopie van de nota van de ziekenhuisopname te worden verstrekt.


Bovenstaande toelichting is een beknopte weergave van de regelingen RTT en RZZ. Wilt u de volledige tekst van de regelingen ontvangen of denkt u voor een van de regelingen in aanmerking te komen, vraag dan de desbetreffende aanvraagformulieren aan bij het secretariaat van de KVMO via tel. 070-383 9504 of via
info@kvmo.nl.


Gemaakt met RapidWeaver