Wat is Onderlinge Bijstand?

De Vereniging van officieren en oud-officieren Onderlinge Bijstand, opgericht in 1902 in Den Haag, heeft als doel het versterken van de kameraadschappelijke band tussen de leden.
Het geven van raad en verlenen van ondersteuning aan de leden, alsmede na hun overlijden aan hun weduwen, weduwnaars, geregistreerde partners en minderjarige kinderen.
Daarnaast wordt ondersteuning verleend aan maatschappelijke - aan de Koninklijke Marine gerelateerde - doelen

De vereniging kan haar leden helpen op zowel het materiële (financiële) vlak als met goede raad en advies.
Het bestuur bestaat op het ogenblik uit zeven leden en zij zetten zich hier persoonlijk voor in.
Waar nodig wordt administratieve ondersteuning verleend door het secretariaat van de Koninklijke Vereniging van Marineofficieren (KVMO).

Gemaakt met RapidWeaver