Uitzenduitkering

In oktober 2011 heeft OB in nauwe samenwerking met de KVMO een nieuwe financiële regeling vastgesteld voor de leden van de KVMO die in het kader van een vredesondersteunende (VVHO) missie worden uitgezonden.
KVMO-leden kunnen direct aanspraak maken op een eenmalige uitkering als zij als gevolg van een ongeval tijdens de missie algeheel blijvend invalide zijn geworden.
In geval van gedeeltelijke blijvende invaliditeit is de uitzenduitkering een evenredig percentage van de eenmalige uitkering.
Bij overlijden als gevolg van een ongeval tijdens de missie ontvangen de directe nabestaanden een eenmalige uitkering.
Voor deze regeling van OB en KVMO is geen actie voor aanvang van de uitzending nodig: er hoeft geen uitzendcertificaat aangevraagd te worden en er komt geen verzekeringmaatschappij aan te pas.

Wilt u meer weten over deze uitkering?
Neemt u dan contact op met het secretariaat van de KVMO via tel. 070-383 9504 of via
info@kvmo.nl.

Gemaakt met RapidWeaver