Studiebeurzen

Stichting Notaris Eduard S. Lansberg Studiefonds (SNLS).

In 1989 benoemde mevrouw Editha Lansberg te Curaçao de Vereniging Onderlinge Bijstand tot enig erfgenaam onder de voorwaarde dat de nalatenschap moest worden aangewend voor het verstrekken van studiebeurzen in de vorm van renteloze leningen aan kinderen van leden van KVMO en OB welke kinderen zich bijzonder onderscheiden en voor wie bij verdere studie financiële hulp van belang is.
Daartoe werd in 1991 een aparte stichting opgericht: de Stichting Notaris Eduard S. Lansberg Studiefonds (SNLS).
Het bestuur van Onderlinge Bijstand vervult de rol van toezichthouder op deze stichting.

De stichting verstrekt studiebeurzen aan kinderen van actief dienende marineofficieren, postactieve marineofficieren en overleden marineofficieren. Deze kinderen dienen zich in bijzondere mate te onderscheiden maar die zonder financi
ële hulp hun verdere studie niet kunnen vervolgen.
De studiebeurzen worden bij voorkeur verstrekt in de vorm van renteloze voorschotten.

Als voorbeeld voor de inzet van de SNLS geldt dat de laatste jaren steun werd geboden bij stages en vervolgstudies in het buitenland en bij de afronding van particuliere opleidingen die in het buitenland werden begonnen.

Informatie over een studiebeurs kan worden aangevraagd bij de secretaris van de SNLS; Mr. H.Th. Wagenaar (KTZA bd), Chopinstraat 1, 3533 EJ Utrecht, email:
wagenaarht@hotmail.com.

Gemaakt met RapidWeaver