FinanciŽle steunverlening en advies

Het komt voor dat leden van OB in financiële problemen geraken waarbij het niet meer mogelijk blijkt een beroep te doen op wettelijke regelingen en dit ook niet meer mogelijk is bij bijv. banken en verzekeringen.
Het bestuur van OB kan dan besluiten tot het verlenen van financiële steun, waarbij ook advies kan worden verleend op het gebied van budgettering, verzekeringen, zorgkosten, pensioenen.

Aanvragen voor dit soort individuele steunverlening dienen altijd schriftelijk te worden gericht aan de secretaris van het bestuur (p/a Eiklaan 53, 2282 AS Rijswijk) of per email
secretaris@onderlingebijstand.nl. Het spreekt vanzelf dat dit soort verzoeken om steunverlening door het bestuur met de uiterste discretie worden behandeld.

Gemaakt met RapidWeaver