Mededeling Algemene Vergadering

Stacks Image 9
De jaarlijkse Algemene Vergadering van de Vereniging Onderlinge Bijstand zal worden gehouden op woensdag 7 juni 2023 bij het Fries Scheepvaartmuseum te Sneek. Noteert u deze datum en locatie alvast in uw agenda! In het Marineblad dat u rond 9 mei ontvangt, zal het katern worden bijgesloten met uitnodiging, programma, agenda en verdere informatie voor de Algemene Vergadering 2023 van OB.

Gemaakt met RapidWeaver